Arpi Karapetyan President

Arpi Karapetyan

Cascade People & Business

General Manager

HR

I'm a Human Resources professional, trainer, coach, and consultant. I am a perfectionist, broad strategy thinker and investigator. Thus, I love to experiment with tools and methods to get the best solution for each specific case. I love helping people and companies to achieve development and bring positive changes to their lives.

And yes, I do love my profession.
I have founded and am currently managing two successful companies: Cascade People & Business and Armenian HR Association. Both of them are directly related to the profession of my life, to my calling - Human Resources.

contact details

  Blog posts by Arpi Karapetyan

 • COVID-ը և ընկերությունների հակազդեցությունը

  Սկսեմ հարցից: Ընդհանրապես ինչպե՞ս է օրգանիզմը հակազդում վտանգի ժամանակ: Օրինակ, երբ մեր վրա արջ հարձակվի անտառում, ի՞նչ կանենք: Հոգեբանները գիտեն, որ ֆիզիոլագիական մակարդակով կա երեք հավանական հակազդեցության տարբերակ՝ սառեցում (freezing), կռիվ (fighting) և թռիչք (flying): Սառեցման դեպքում մենք ուղղակի անզգայանում ենք և անկարող ենք շարժվել կամ գործել սպառնալիքի դեմ: Այսինքն, տեսանք արջին և անզգայացանք: Թռիչքը բնութագրվում

  June 15, 2020
 • Job search: is it realistic under COVID conditions?

  The outbreak of coronaviruses has caused a big global panic, which has resulted in many people facing job uncertainty, fear of infection and, of course, isolation. No one is sure what will happen and how long this ignition will take, but one must understand that any situation has its positive sides, one of which is

  March 30, 2020
 • Աշխատանքի որոնում. COVID-ի պայմաններում իրատեսակա՞ն է, թե ոչ

  Կորոնավիրուսի բռնկումը առաջացրել է էական մեծ խուճապ, որի հետևանքով շատ մարդիկ բախվել են աշխատանքի անորոշության, վարակի վախի և, իհարկե, մեկուսացման հետ: Ոչ ոք չգիտի, թե ինչ է լինելու և ինչքան կտևի այս բռնկումը, սակայն պետք է հասկանալ, որ ցանկացած իրավիճակում կան դրական կողմեր, որոնցից մեկը սեփական ձգտումները հասկանալն է և վաղուց հասունացած որոշումները իրականացնելը: Այդպիսի

  March 30, 2020
 • Ներքին հաղորդակցություն՝ հաջողության բաղադրատոմս | Մաս I

  Մենք հաղորդակցվում ենք մշտապես: Տարբեր ձևերով և տարբեր մարդկանց հետ: Երբեմն հաճույքով, երբեմն դժկամությամբ: Տարբեր իրավիճակներում մենք տարբեր ենք և միշտ ցանկանում ենք, որ մեզ լսեն ու հասկանան: Սակայն եկեք խոստովանենք, որ ամեն օր մեզ մոտ լինում է այդ անլիարժեքության զգացումը, որ կարող էինք ավելի լավ ասել, ավելի ճիշտ շեշտադրել, կամ ավելի լավ լռել ինչ-որ

  March 24, 2020
 • Internal communication – a recipe for success | Part I

  We constantly communicate. In different ways and with different people. Sometimes with pleasure, sometimes with reluctance. In different situations we are different and always want to be heard and understood. But let’s admit that every day we have this feeling of inadequacy that we could have said better, could have put more emphasis, or could

  March 24, 2020

Questions asked by Arpi Karapetyan

Sorry! No question found.