“Recruitment hat-hunting” թրեյնինգը

  • Մայիսի 13, 2015
  • 16:00 - 18:30
  • Արամի 80, Երևան

2015թ մայիսին տեղի ունեցավ “Recruitment hat-hunting” թրեյնինգը Հայաստանի ՄՌ Ասոցիացիայի հետ միասին։ Միջոցառման խոսնակն էր Վ Յակուբան։

ԿԻՍՎԵԼ
2015-5-13 4:00 pm 2015-5-13 6:30 pm Եվրոպա/Լոնդոն “Recruitment hat-hunting” թրեյնինգը Արամի 80, Երևան
Պահպանել օրացույցում
Անցած միջոցառումներ
3
Ինչպե՞ս կարող ենք օգնել Ձեզ

Լրացրեք Ձեր տվյալները և մեր խորհրդատուները կկապվեն Ձեզ հետ