Chairman

Profile photo ofArpi_Karapetyan
Arpi Karapetyan
 • Job Position
  General Manager
Showing 1 - 1 of 1 members

Board Members

Profile photo ofAida_Arakelyan
Aida Arakelyan
 • Job Position
  People & Culture Hub Director
Profile photo ofAnna_Hovsepyan
Anna Hovsepyan
 • Job Position
  Deputy HR Director
Profile photo ofHasmik_Vardanyan
Hasmik Vardanyan
 • Job Position
  Chief Human Resources Officer
Profile photo ofSona_Martirosyan
Sona Martirosyan
 • Job Position
  Head of HR department, Senior Manager
Showing 1 - 4 of 4 members
Ինչպե՞ս կարող ենք օգնել Ձեզ

Լրացրեք տվյալները և մեր խորհրդատուները կկապվեն Ձեզ հետ։

END TO END HR COURSE: THEORY AND PRACTICE
 • Սեպտեմբերի 6, 2022

3 Star Members

Profile photo ofAlina_Melikbekyan
Alina Melikbekyan
 • Job Position
  HR Manager
Profile photo ofAnahit_Astabattsyan
Anahit Astabattsyan
 • Job Position
  Head of HR Department
Anna Konjoryan
 • Job Position
  HR Manager
Anna Stepanyan
 • Job Position
  Executive Director
Showing 1 - 5 of 18 members

2 Star Members

Anna Tayan
 • Job Position
  HC Specialist
Anna Vardanyants
 • Job Position
  HR Manager: Talent & Performance management
Showing 1 - 5 of 25 members

1 Star Members

Profile photo ofAnna_Grigoryan
Anna Grigoryan
 • Job Position
  Senior HR Specialist
Profile photo ofArmine_danielyan
Armine Danielyan
 • Job Position
  People & Culture Manager
Profile photo ofGreta_Mnatsakanyan
Greta Mnatsakanyan
 • Job Position
  Head of Program Monitoring Division
Profile photo ofMary_Mazmanyan
Mary Mazmanyan, PHRi
 • Job Position
  HR analyst
Showing 1 - 5 of 11 members

Free Members

Aleksandria Petrosyan
 • Job Position
  Support agent in customer service
Amali Antonyan
 • Job Position
  HR մենեջեր
Profile photo ofAnahit_Gevorgyan
Anahit Gevorgyan
 • Job Position
  HR Manager
Profile photo ofAnahit_Gevorgyan_
Anahit Gevorgyan
 • Job Position
  HR Specialist
Profile photo ofanahit_mkhoyan
Anahit Mkhoyan
 • Job Position
  Executive Director
Showing 1 - 10 of 464 members

Միացեք մեր պրոֆեսիոնալ թիմին։

Մեզ միանալով յուրաքանչյուր անդամ ստանում է բազմաթիվ առավելություններ։