Դառնալ անդամ

Տարեկան անդամակցության պայմաններ

Ֆիզիկական անձանց համար 

  • Ընդունել Ասոցիացիայի կանոնադրությունը և Էթիկայի կանոնները,
  • Ներգրավված լինել Ասոցիացիայի գործունեությանը, նպաստել Ասոցիացիայի զարգացմանը և հետամուտ լինել ծրագրերի իրականացմանը,
  • Անդամակցության դիմող թեկնածուները պետք է ունենան ՄՌ ոլորտում աշխատանքային փորձ։

Իրավաբանական անձանց համար 

  • Ընդունել Ասոցիացիայի կանոնադրությունը և Էթիկայի կանոնները,
  • Ներգրավված լինել Ասոցիացիայի գործունեությանը, նպաստել Ասոցիացիայի զարգացմանը և հետամուտ լինել ծրագրերի իրականացմանը,
  • Անդամակցությունից կարող են օգտվել անդամակցող կազմակերպության միջին և բարձր ղեկավար անձնակազմից, ՄՌ բաժնից կամ դիտարկվեն որպես ՄՌ բաժնի ապագա աշխատակից։