Ստուգեք համապատասխանությունը

ՄՌ ասոցիացիայի անդամակցությունը բաց է անհատների և ընկերությունների համար, որոնք հետաքրքրված են և ակտիվ զբաղվում են ՄՌԿ գործունեությամբ։

Եթե հայտնվել եք այս էջում, ամենայն հավանականությամբ, չեք համապատասխանում ՄՌ ասոցիացիային անդամակցելու պահանջներին։ Խնդրում ենք՝ ուշադիր կարդացեք ստորև նշված պահանջները, որպեսզի պարզեք, թե որ կետին չեք համապատասխանում։

Եթե չեք համապատասխանում այս անդամակցության պլանին միանալուն, ապա չունեք հետևյալներից որևէ մեկը․

  • հետաքրքրվածություն ՄՌԿ ոլորտով։

Եթե չեք համապատասխանում այս անդամակցության պլանին միանալուն, ապա չունեք հետևյալներից որևէ մեկը․

  • 20 և ավելի ժամ ՄՌ ոլորտի մասնագիտական դասընթացների մասնակցության վկայական;
  • 25 000 դրամ անդամավճար տարեկան անդամակցության համար:

Եթե չեք համապատասխանում այս անդամակցության պլանին միանալուն, ապա չունեք հետևյալներից որևէ մեկը․

  • ունենալ ՄՌ ոլորտում 2-5 տարվա աշխատանքային փորձ;
  • 60 000 դրամ անդամավճար` անհատների, 100 000 դրամ՝ կազմակերպությունների անդամակցության համար:

Եթե չեք համապատասխանում այս անդամակցության պլանին միանալուն, ապա չունեք հետևյալներից որևէ մեկը․

  • ունենալ ՄՌ ոլորտում 3 և ավելի տարվա աշխատանքային փորձ;
  • ՄՌ ասոցիացիային 3 և ավելի տարվա անդամակցություն;
  • 90 000 դրամ անդամավճար՝ անհատների և 130 000 դրամ՝ կազմակերպությունների տարեկան անդամակցության համար: