Գրանցվել որպես ֆիզիկական անձ
    Strength: Very Weak
    *
    *