HR Club (Culture of Dismissals: Sharp Angles)

  • Փետրվարի 25, 2010
  • 18:00 - 20:00
  • Avetik Isahakyan House-Museum, 20 Zarobyan St, Yerevan 0009

On February 25, 2010, HR Club was held. The topic of the meeting was “Culture of Dismissals: Sharp Angles”․ The meeting took place at Isahakyan Museum.

ԿԻՍՎԵԼ
2010-2-25 6:00 pm 2010-2-25 8:00 pm Եվրոպա/Լոնդոն HR Club (Culture of Dismissals: Sharp Angles) Avetik Isahakyan House-Museum, 20 Zarobyan St, Yerevan 0009
Պահպանել օրացույցում
Անցած միջոցառումներ
3
Ինչպե՞ս կարող ենք օգնել Ձեզ

Լրացրեք Ձեր տվյալները և մեր խորհրդատուները կկապվեն Ձեզ հետ