ՄՌ բրենդի համապարփակ ակնարկ. հետազոտությունից մինչև առաջխաղացում

Շարունակական հաջողության ճանապարհին ի՞նչ ռազմավարություններ կարող է կիրառել ՄՌ բրենդը՝ գրավելով նոր հեռանկարային թեկնածուների և պահպանելով առկա աշխատակիցներին: Այս հոդվածում կփորձենք խորասուզվել ՄՌ բրենդի կառուցման, ընդլայնման և հանրայնացման մանրամասների մեջ Brand Lovers-ի գործադիր տնօրեն Իոլանտա Սարգսյանի հետ, ինչպես նաև անդրադառնալով Sibur-ի, Inventive Retail Group-ի և Paper Planes-ի ՄՌ բրենդինգի հայտնի մասնագետների գաղափարներին:

Սկզբնակետ. գործատուի բրենդի ներքին և արտաքին աուդիտ
Ինչպես ասում են. «յոթ անգամ չափիր, մեկ անգամ կտրիր», բրենդինգում ևս ցանկացած գործողություն պետք է սկսվի մանրակրկիտ ուսումնասիրությունից: Ձեր առաջնային նպատակն է ըմբռնել գործերի ներկա վիճակը, ինչպես նաև այն պատկերը, որը գործատուն հասցրել է ստեղծել աշխատողների և հավանական դիմորդների շրջանում: Համապարփակ և անաչառ եզրակացություն ստանալու համար անհրաժեշտ է հավաքել տեղեկատվություն ինչպես ներքին, այնպես էլ արտաքին աղբյուրներից ներքին և արտաքին աուդիտ իրականացնելու միջոցով: Եկեք հերթով դիտարկենք երկու տարբերակներն էլ:

Ներքին աուդիտ
Այս գործընթացն օգնում է հասկանալ, թե ինչպես են աշխատակիցներն ընկալում ընկերությունը: Այն ներառում է իրենց աշխատավայրում մոտիվացնող գործոնների և մարտահրավերների ըմբռնումը, աշխատակիցների տեսանկյունից ուժեղ և թույլ կողմերի բացահայտումը և կապվածության գնահատումը ինչպես իրենց, այնպես էլ ընկերության հետ: Ավելին, ներքին աուդիտը պարզում է, թե արդյոք աշխատակիցները հասկանում և համապատասխանում են ընկերության առաքելությանը և արժեքներին:

Ալինա Բելյակովա
Paper Planes խորհրդատվական ընկերության թվային ՄՌ նախագծերի ղեկավար 

Արդեն կայացած ՄՌ բրենդն ուսումնասիրելիս առաջին քայլը պետք է լինի աշխատակիցների շրջանում քանակական հարցումների անցկացումը, որին կհաջորդեն որակական հարցազրույցները՝ արդյունքները համալրելու համար: Այս մոտեցումը բրենդի առանձին բնութագրերն ու ուժեղ կողմերը բացահայտելու հնարավորություն է տալիս՝ միաժամանակ գնահատելով ժամանակի ընթացքում ընկերության իմիջի ցանկացած փոփոխություն: Մինչդեռ նորաստեղծ ՄՌ բրենդի աուդիտի ժամանակ ավելի լավ է հիմնականում կենտրոնանալ քանակական հետազոտության վրա: Սա թույլ է տալիս ընկերության տարբեր առավելությունները բացահայտել, ինչպես նաև թիրախային լսարանի սեգմենտները:

Ո՞ւմ պետք է ներառենք այդ հետազոտության մեջ.

 • Ներկայիս աշխատակիցներ. կարևոր է ունենալ մեծ ընտրանք, որը կներառի բոլոր ստորաբաժանումները և աշխատատեղերի մակարդակները՝ սկսած առաջին գծի մասնագետներից մինչև ղեկավարներ:
 • Նախկին աշխատակիցներ:

Մարիա Րեզնիկ
Inventive Retail Group-ի գործատուի բրենդի և կորպորատիվ մշակույթի կառավարման տնօրեն

Առաջին ասպեկտը, որը պետք է հաշվի առնել գործատուի բրենդի աուդիտ իրականացնելիս, թիրախային լսարանն է, որի հետ ընկերությունը ինչ-որ կերպ փոխազդում է: Սա ներառում է ոչ միայն արտաքին հաճախորդներին և ներկայիս աշխատակիցներին, քանի որ նրանք սովորաբար հաշվի առնվում են բոլորի կողմից: Խիստ անհրաժեշտ է կապ հաստատել նաև նախկին աշխատակիցների հետ, որոնք հաճախ կոչվում են շրջանավարտներ: Նրանք ստեղծում են զգալի ծավալով բովանդակություն ակնարկների տեսքով և ուղղակիորեն ազդում են ընկերության հանդեպ հավատարմության ձևավորման վրա:

Աուդիտի հարցերի ցանկը կարող է տարբեր լինել՝ կախված ընկերության տեսակից, սակայն կան որոշակի հիմնարար թեմաներ, որոնք խորհուրդ է տրվում ներառել հարցաշարում: Օրինակ՝ ներկայիս աշխատակիցները պետք է հայտնեն իրենց պատկերացումները հետևյալի վերաբերյալ.

 • Ինչպե՞ս են նրանք գնահատում ընկերությունը՝ իրենց նախորդ գործատուի հետ համեմատած:
 • Արդյո՞ք արդարացվեցին նրանց՝ աշխատանքի հետ կապված ակնկալիքները:
 • Նրանց տեսանկյունից ո՞րն է ընկերության ամենանշանակալի մրցակցային առավելությունը:

Նախկին աշխատակիցների հետ ավելի խորը հարցազրույց անցկացնելու կարիք կա՝ լրացուցիչ կենտրոնանալով հետևյալ ասպեկտների վրա.

 • Ընկերությունում աշխատելը նպաստե՞լ է նրանց կարիերայի աճին:
 • Աշխատանքի ո՞ր կողմերը չէին համապատասխանում նրանց, և որո՞նք էին ընկերությունից հեռանալու պատճառները:
 • Ներքին աուդիտը կարող է նաև արդյունավետորեն համալրվել eNPS (Employee Net Promoter Score) ուսումնասիրությամբ:

Արտաքին աուդիտ
Արտաքին աուդիտի անցկացումն օգնում է պարզել, թե ինչն է գրավում աշխատանք փնտրողներին դեպի ձեր ընկերություն և ինչը կարող է մտահոգություններ առաջացնել: Այն տրամադրում է պատկերացումներ ընկերության առավելությունների, հատուկ աշխատանքային պայմանների, առաքելության և արժեքների մասին մարդկանց տեղեկացվածության վերաբերյալ:

Հարցումը պետք է ուղղված լինի հետևյալ խմբերին.

Հնարավոր դիմորդներ. փորձագետներ, որոնք ապագայում կարող են միանալ ձեր ընկերությանը:
Ակտիվ դիմորդներ. ակտիվորեն աշխատանք փնտրող մասնագետներ, որոնք ձեր ընկերությունը համարում են հավանական գործատու: Այն անձինք, որոնք մասնակցել են հարցազրույցների կամ արձագանքել են աշխատանքի հայտարարության գովազդին, ներառված են:
Հարցումն անցկացնելիս խորհուրդ է տրվում ուսումնասիրել հետևյալ ասպեկտները.

 • Ինչպե՞ս է պատասխանողն իմացել ընկերության մասին, ներառյալ աղբյուրը և ժամկետը:
 • Ընկերության ընդհանուր ընկալումը:
 • Թափուր աշխատատեղին արձագանքելու դրդապատճառները և նրա որոշման վրա ազդող ամենակարևոր գործոնները:
 • Վերաբերմունք ընկերության արժեքների նկատմամբ, և թե որ արժեքներն են ամենաշատը հավանում:
 • Ընկերության մասին տեղեկատվության ո՞ր մասն է անհասկանալի, և ինչի՞ մասին նրանք կցանկանային ավելին իմանալ:
 • Դուք կարող եք պատասխաններ հավաքել անձնական զրույցների միջոցով (եթե դա հնարավոր է՝ ելնելով ժամանակից և թիմի չափից) կամ օգտագործելով ստանդարտ հարցաշար առցանց հարցման որևէ ծառայության միջոցով:

Իոլանտա Սարգսյան
Brand Lovers-ի գլխավոր տնօրեն

Խորհուրդ է տրվում կազմել հակիրճ հարցումներ, քանի որ յուրաքանչյուր դեպքն ուսումնասիրելիս 5-6 հարցը բավարար է որակյալ աուդիտի համար: Այս մոտեցումը երաշխավորում է և՛ հարցվողների ժամանակի անիմաստ վատնումից խուսափելը, և՛ ուսումնասիրություն ավելորդ տվյալներով չծանրաբեռնելը:
Մի վարանեք հարցին ստեղծագործաբար մոտենալուց և հայտնի օրինաչափություններից դուրս գալուց: Օգտագործեք այնպիսի մեթոդներ, ինչպիսիք են ասոցիատիվ վարժությունները, երբ հարցվողներին ընկերությունը կամ նրա աշխատակիցներին մեկ բառով նկարագրելու հրահանգ է տրվում, կամ նրանց հանձնարարվում է պայմանական լրատվամիջոցին ընկերության մասին հոդված պատվիրելու համար վերնագիր հորինել: Այս առաջադրանքները աշխուժություն կհաղորդեն հարցմանը և ամուր հիմք կդառնան ՄՌ բրենդի հետագա զարգացման համար, ներառյալ գործատուի կողմից յուրահատուկ արժեքի առաջարկի (EVP) և հաղորդակցման ռազմավարության ստեղծումը:

Վերադառնալով հիմունքներին. EVP-ի մշակում

Աուդիտի փուլից դեպի վերլուծություն անցում կատարելիս շատ կարևոր է մանրակրկիտ վերլուծել յուրաքանչյուր պատասխան և բացահայտել այն հիմնական շարժառիթներն ու խոչընդոտները, որոնք ազդում են անհատների՝ տվյալ ընկերությունում աշխատելու որոշման վրա: Այս գործոնները ներկայացնում են մեր ՄՌ բրենդի ուժեղ ու թույլ կողմերը, որոնք ուղղակիորեն ձևավորում են մեր թիրախային լսարանի ընկալումը: Անդրադառնալով և խոչընդոտները մեղմելով՝ մենք կարող ենք մարդկանց շարժառիթները դարձնել ընկերության սուպեր-ուժը՝ ստեղծելով աշխատակիցներին արժևորելու ազդեցիկ առաջարկ (EVP):

Աշխատակիցներին արժևորելու առաջարկը (EVP) ծառայում է որպես գործատուի առաջնային արժեքի առաջարկ՝ պատասխանելով այն հիմնարար հարցին, թե ինչու թեկնածուն կամ աշխատողը պետք է ընտրի ձեր ընկերությունը:

EVP-ի առաջնային դերը հնարավոր թեկնածուների աչքում ընկերությանն իր մրցակիցներից տարբերելն է: Այն նաև ծառայում է որպես առաջնորդող սկզբունք՝ համապատասխանեցնելով ՄՌ բոլոր նախաձեռնություններն ու քաղաքականությունը՝ սկսած հավաքագրումից և վերապատրաստումից մինչև ներգրավում և պահպանում: Կարևոր է, որ արժեքի առաջարկն ակնհայտ լինի ընկերության հետ շփման բոլոր կետերում, ինչպես արտաքին (առցանց կամ դեմառդեմ աղբյուրներ), այնպես էլ ներկայիս աշխատակիցների հետ հաղորդակցման ներքին ուղիներում:

Արդյունավետ EVP-ն կարող է կառուցվել մեկ առանձնահատուկ առավելության կամ մի քանի եզակի ուժեղ կողմերի վրա, որոնք աշխատողներն ու աշխատանք փնտրողները բարձր են գնահատում: Համոզիչ արժեքային առաջարկ ձևակերպելու և ճիշտ կողմերի վրա կենտրոնանալու համար խորհուրդ եմ տալիս հետևել այս հինգ սկզբունքներին.

Ազնվություն և ռեալիզմ
Համոզվեք, որ արժեքի առաջարկը համապատասխանում է իրականությանը: Շատ կարևոր է խուսափել կեղծ ակնկալիքներ ստեղծելուց, քանի որ դա կարող է ապագայում հանգեցնել հիասթափության և բացասական փորձի:

Պարզություն և հստակություն.
Ստեղծեք EVP, որը հասկանալի է բոլորի համար՝ օգտագործելով պարզ և հիշվող լեզու: Օգտագործեք պարզ և ռիթմիկ ձևակերպումներ՝ տալով դրական և ընկերական երանգ, որն համապատասխանում է թիրախային լսարանի կարիքներին:

Յուրահատկություն
Տարբերվեք մրցակիցներից՝ բացահայտելով և ընդգծելով ձեր եզակի առավելությունները որպես գործատու: Շեշտեք, թե ինչու դիմորդները պետք է ընտրեն ձեր ընկերությունը մյուսների փոխարեն:

Դիմեք մտքին և զգացմունքներին
Ջանք գործադրեք ձեր թիրախային լսարանում զգացմունքային արձագանք առաջացնելու համար: Լավագույն դեպքում, արժեքային առաջարկի շրջանակներում պետք է միավորել չափելի և ռացիոնալ առավելությունները ոչ նյութական դրդապատճառների հետ:

Ռազմավարական և համակարգված
Մենք բոլորս ձգտում ենք հասնել արդյունքների՝ և՛ անձնական, և՛ կազմակերպական: Հետևաբար, EVP-ն պետք է սերտորեն համապատասխանի ընկերության բիզնես ռազմավարությանը և նպատակներին: Երբ մենք միասին աշխատում ենք որպես թիմ, EVP-ն ծառայում է որպես կողմնացույց՝ ուղղորդելով մեզ դեպի ցանկալի նպատակակետ և գծելով սպասվող ուղին:

Սվետլանա Պերշինա
SIBUR-ի ՄՌ հաղորդակցության և բրենդի զարգացման պրակտիկայի ղեկավար

Առանցքային կետն ինքդ քեզ հետ անկեղծ լինելն է: Բոլորը հասկանում են, թե ինչպես լինել լավ գործատու, բայց միայն դուք եք հասկանում, թե որքան հիանալի է աշխատել ձեր ընկերությունում: Մասնագիտական աճի և համագործակցային մթնոլորտի համար գերազանց պայմաններ «վաճառելու» կարիք չկա, եթե իրականում ձեր դրդիչ ուժը հավակնոտ նպատակներն ու գերնվաճումներն են։ Եղեք իրական:

Հիմքի ստեղծում. ՄՌ բրենդի համար ստեղծարար հարթակի ստեղծում

Հիմա, երբ աուդիտն ավարտված է, իսկ EVP-ն՝ մշակված, ի՞նչ անել հաջորդիվ: Մենք հավաքում ենք արդյունքները՝ գրանցելով և շարադրելով ՄՌ բրենդի բոլոր կարևոր բաղադրիչները մեկ փաստաթղթում՝ ստեղծարար հարթակում: Այս հարթակը պետք է ծառայի որպես արտաքին և ներքին հաղորդակցության հիմք՝ ապահովելով ՄՌ բրենդի արդյունավետ փոխանցումն ու առաջխաղացումը:

Ստեղծարար հարթակը պարզեցնում և համակարգում է աշխատակիցներին ներգրավելու ջանքերը՝ համադրելով արտաքին և ներքին հաղորդակցումը: Այն պաշտպանում է «Աշխատանք քեզ համար՝ Ուսուրիյսկում» վերնագրով տարօրինակ անտեղի գովազդ տեղադրելու հեռանկարից։

Սվետլանա Պերշինա

Եկեք մասնավորեցնենք և դիտարկենք, թե ինչ պետք է ներառի ՄՌ բրենդի համապարփակ ստեղծարար հարթակը.

 • ՄՌ բրենդի էությունն ու բնույթը. Տրամադրեք ընկերության՝ որպես գործատուի մանրամասն նկարագրությունը՝ ֆիքսելով այն պատկերը, որը դուք ցանկանում եք ձևավորել:
 • Կարգախոս. Ստեղծեք կարճ, հիշվող արտահայտություն, որը կներկայացնի կազմակերպության և նրա թիմի ոգին:
 • Առաքելություն. Սահմանեք ընկերության վերջնական նպատակը և դրան հասնելու համար օգտագործվող ռազմավարությունները:
 • Ձայնի հնչերանգ. Համաձայնեցրեք ՄՌ բրենդի հաղորդակցման բնույթն ու ոճը՝ ուրվագծելով, թե ինչպես է ընկերությունը դիմելու իր լսարանին՝ լինի դա բաց և անձնավորված մոտեցում, թե ավելի ֆորմալ տոն: Նախապես մտածեք և նկարագրեք ցանկալի ոճը:
 • Ընկերության մանիֆեստ. Ուրվագծեք ՄՌ բրենդի հակիրճ ծրագիր՝ ներառելով կորպորատիվ արժեքները, թիմի ներքին ուղեցույցները, առաքելությունը և կարգախոսը: Այս բաց հասանելի փաստաթուղթը պետք է հստակ ցուցադրվի կորպորատիվ կայքերում:
 • Հավատալու պատճառներ (RTB). Նշեք շոշափելի պատճառները, որոնք վավերացնում են ՄՌ բրենդը: Օրինակ՝ կոնկրետ իրադարձություններ, նախագծեր, ծրագրեր և այլ ՄՌ գործիքներ, որոնք օգտագործվում են ընկերության կողմից՝ աշխատակիցների ներգրավվածությունը և բավարարվածությունը բարելավելու համար:

Ցանկացած բիզնեսի համար կարևոր է լավ մշակված ստեղծարար հարթակ ունենալ, որը կծառայի որպես մշտական ուղեցույց կադրերի և ներքին հաղորդակցության համար: Այն ապահովում է, որ բոլոր հաղորդագրություններն ու հաղորդակցումը համահունչ լինեն, հետևողական և ուղղված միասնական նպատակին: Ձեր ՄՌ բրենդը ժամանակի ընթացքում ձեռք կբերի իր յուրահատուկ անհատականությունը՝ տարբերելով ձեզ մրցակիցներից:

Իոլանտա Սարգսյան

Գործողությունների ձեռնարկում. ՄՌ բրենդի համակարգված խթանում

Ստեղծարար հարթակի ստեղծման ավարտով մենք ավարտում ենք նախապատրաստական փուլը և այժմ կարող ենք առաջ շարժվել դեպի գործողություններ՝ ՄՌ բրենդի հեռարձակում և խթանում: Այնուամենայնիվ, կարևոր է չշտապել։ Յուրաքանչյուր ձեռնարկված քայլ պետք է ուշադիր հաշվարկված լինի և նպաստի նախատեսված արդյունքներին հասնելուն: Սա պահանջում է իրատեսական ռազմավարություն, որը հաշվի կառնի և՛ կատարողականի ցանկալի ցուցանիշները, և՛ դրանց հասնելու ժամկետները:

Հաղորդակցման ռազմավարությունն, ըստ էության, բոլոր հիմնական հաղորդագրությունների և դրանց տարածման ուղիների հավաքածուն է: Այն ստեղծվում է՝ կենտրոնանալով բրենդի բուրգի վրա և մշակելով հատուկ հիմնական հաղորդագրություններ թիրախային լսարանի յուրաքանչյուր հատվածի համար: Այդ հաղորդագրություններն այնուհետև ինտեգրվում են հաղորդակցման ուղիներին, որոնք օգտագործվում են արտաքին լսարանի կամ ներկայիս աշխատակիցների հետ շփվելու համար:

Ալինա Բելյակովա

Լավագույն դեպքում պետք է սկսել պլանավորման գործընթացը՝ սահմանելով այն նպատակներն ու խնդիրները, որոնք պետք է իրականացվեն: Անկախ նրանից՝ դա առաջին անգամ ՄՌ բրենդի ներդրում է, բրենդի իմիջի բարելավում բացասական հեղինակության պայմաններում, զանգվածային հավաքագրում կամ մասնագետների ներգրավում բարձր պաշտոնների համար, յուրաքանչյուր առաջադրանք պահանջում է հարմարեցված մոտեցում, որը որոշում է գործիքների, ուղիների, ժամանակի և նույնիսկ կապի ինտենսիվության ընտրությունը:

Խնդրի ճշգրիտ սահմանումը ճակատամարտի կիսով չափ հաղթանակ է։ Հաջորդ քայլը թիրախային լսարանի մանրակրկիտ վերլուծությունն է: Նպատակն է որոշել, թե որտեղ, երբ և ինչպես գրավել թիրախային լսարանի ուշադրությունը: Օգտվեք վիճակագրությունից և վերլուծությունից՝ համապատասխան լսարանի չափորոշիչները հավաքելու համար: Շատ կարևոր է հաշվի առնել տարածաշրջանային տարբերությունները, քանի որ տարբեր շրջաններ կարող են ունենալ իրենց պահանջները:

Լսարանի մանրամասն վերլուծությունը կուղղորդի կապի ուղիների և ձևաչափերի ընտրության հարցում՝ միաժամանակ օգնելով որոշել ձայնի համապատասխան տոնայնությունը: Հաջորդը գալիս է հաղորդակցության պլանի ստեղծման մեխանիկական ասպեկտը, որը հիմնված է նախընտրելի ժամանակային ընդմիջումների վրա (շաբաթական, ամսական, եռամսյակային կամ տարեկան), և յուրաքանչյուր հաղորդակցության համար կատարողական ցուցանիշներ սահմանելը: Բյուջեի հաշվարկները, ստուգումները և, ի վերջո, ղեկավարության կողմից բյուջեի հաստատումը նույնպես կարևոր քայլեր են: Թեև ես կցանկանայի ասել. «Հիանալի է, ամեն ինչ պատրաստ է», պետք է անկեղծ լինեմ և ասեմ, որ իսկական զվարճանքը նոր է սկսվում։ Հաղորդագրությունների պատրաստում, կապալառուների և անմիջական կատարողների հետ համագործակցություն, հաղորդակցության ակտիվացում և, իհարկե, ձեռնարկված բոլոր գործողությունների արդյունավետության չափում: Ես պետք է նախազգուշացնեմ ձեզ. զգալի աշխատանք է պետք անել, բայց բոլոր ջանքերը արդյունք կտան և կհեշտացնեն իսկապես նվիրված աշխատակիցներին ներգրավելն ու պահելը: Ապացուցված է:

Իոլանտա Սարգսյան

Արա ինքդ. DIY ՄՌ բրենդ

Թյուր կարծիք կա, որ ՄՌ ապրանքանիշը արդիական է միայն խոշոր բիզնեսների համար, և որ դրա ստեղծումը, զարգացումը և առաջխաղացումը բարդ, ժամանակատար և ծախսատար աշխատանք է: Այնուամենայնիվ, սա պարզապես առասպել է: Յուրաքանչյուր ընկերություն, անկախ ոլորտից, մրցակիցներից կամ թիմի չափից, ՄՌ բրենդի կարիք ունի: Լավ նորությունն այն է, որ նույնիսկ փոքր, բայց ներքին հաղորդակցության վճռական բաժինը կարող է հեշտությամբ ստեղծել, խթանել և կայացնել ՄՌ ապրանքանիշ:

Իհարկե, իրագործելիությունը կախված է ընկերության չափից, կապի ուղիներից և շփման կետերի քանակից, որոնք պետք է կառավարվեն: Այդուհանդերձ, փոքր բաժինը, անշուշտ, կարող է զարգացնել ՄՌ ապրանքանիշը և նախաձեռնել դրա առաջխաղացումը սկզբնական փուլերում: Հաջողության բանալին բազմակողմանիության մեջ է: Խոսքը միայն տեքստեր գրելու կամ վիզուալ ձևավորման մասին չէ. թիմի յուրաքանչյուր անդամի համար կարևոր է հասկանալ «թվային աշխարհի» աշխատանքի տրամաբանությունը, հասկանալ բրենդավորման նրբությունները և ծանոթ լինել հաղորդակցման ինչպես ստացիոնար, այնպես էլ առցանց ուղիներին:

Ալինա Բելյակովա

Աշխատանք ՄՌ բրենդի հետ. Հիմքեր

Նախաձեռնեք ՄՌ բրենդի զարգացումը` կատարելով մանրակրկիտ հետազոտություն: Իրականացրեք ներքին և արտաքին աուդիտներ ներկա, նախկին և հնարավոր աշխատակիցների շրջանում ընկերության մասին ընկալումը որոշելու համար:

Օգտագործեք աուդիտի արդյունքները ընկերության EVP-ն ստեղծելու համար: Արժեքի առաջարկը հիմնեք հետազոտության փուլում հայտնաբերված հիմնական շարժառիթների և առավելությունների վրա: Օպտիմալ EVP-ն պետք է լինի հարաբերական, իրատեսական և մոտիվացնող թիրախային լսարանի համար:

Փաստաթղթավորեք բրենդի բնորոշիչներն ստեղծարար հարթակում: Մշակեք ընկերության էությունը, առաքելությունը, կարգախոսը, ձայնի տոնը և հավատալու պատճառները (RTB): Բոլոր ապագա հաղորդագրությունները պետք է համապատասխանեն ստեղծարար հարթակին:

Գործեք հետևողականորեն և համակարգված: Հաղորդակցման քարոզարշավի համար սահմանեք հստակ նպատակներ և խնդիրներ, մշակեք ռազմավարություն և ստեղծեք հաղորդակցման պլան: Պլանավորման գործընթացը հիմնեք թիրախային լսարանի և ՄՌ բրենդի ստեղծարար հարթակի վերլուծության վրա:

ՄՌ բրենդի մշակումն ու առաջխաղացումը հասանելի խնդիր է, որը կարող է լուծվել ներքին միջավայրում: Դա առասպել չէ:

Այս հոդվածը պատրաստվել է Brand Lovers ընկերության կողմից։ ՄՌ պրակտիկայի վերաբերյալ այլ արժեքավոր ռեսուրսների համար այցելեք նաև TG ալիքը և բլոգը կամ ուսումնասիրեք «Պրովնուտրիկոմ» ակադեմիայի կողմից առաջարկվող վերապատրաստման ծրագրերը: