Հիմնական ունակությունները ֆինանսական ոլորտում

  • Դեկտեմբերի 5, 2019
  • 16:00 - 18:00
  • Արամի 80, Երևան 0002, ՀՀ
  • +374 94584696

Դեկտեմբերի 5-ին Հայաստանի ՄՌ Ասոցիացիան Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի (ՀԱՀ) Շարունակական կրթության բաժնի (Open Education) հետ համագործակցությամբ կազմակերպել էին ֆոկուս խումբ քննարկում։ Քննարկման նպատակն էր Ասոցիացիայի ֆինանսական ոլորտի ՄՌ մասնագետների միջոցով պարզելու, թե ինչ գիտելիքների, հմտությունների ու կարողությունների պակաս ունեն տվյալ ոլորտում ուսանած երիտասարդները, որոնց ունենալը կօգնի աշխատանքի անցնել այս ոլորտում՝ կլինի դա բանկ, վարկային կազմակերպություն կամ այլ ֆինանսական կազմակերպություն: World café ձևաչափի միջոցով բոլոր մասնակիցները կարողացան կիսել իրենց փորձը և թվարկել այն բոլոր գիտելիքներն ու հմտությունները, որ գործատուն ակնկալում է։