ՀԱՐՑ 11. Վճարվու՞մ է արձակման նպաստ աշխատողին, որի հետ ժամանակավոր աշխատանքային պայմանագիրը լուծվում է նախքան գործողության ժամկետը լրանալը

Ճիշտ պատասխանն է՝ արձակման նպաստ չի վճարվում:

Մեկնաբանություն․

Հոդված 101. Ժամանակավոր աշխատանքային պայմանագիրը

4. Աշխատողը կամ գործատուն իրավունք ունեն լուծելու ժամանակավոր աշխատանքային պայմանագիրը նախքան դրա գործողության ժամկետի լրանալը` այդ մասին առնվազն երեք օր առաջ գրավոր ձևով ծանուցելով միմյանց: Ժամանակավոր աշխատանքային պայմանագիրը լուծվելու դեպքում աշխատողին արձակման նպաստ չի վճարվում:

ՏԵՍՆԵԼ ԲՈԼՈՐ ՀԱՐՑԵՐԸ