ՀԱՐՑ 12. Ի՞նչ ժամկետում է գործատուն պարտավոր ծանուցել աշխատողին աշխատանքի (հերթափոխային) ժամանակացույցում կատարվող փոփոխության մասին

Ճիշտ պատասխանն է՝ մեկ շաբաթ առաջ:

Մեկնաբանություն․

Հոդված 142. Աշխատանքային ռեժիմը

3. …Կազմակերպության աշխատանքի (հերթափոխային) ժամանակացույցում կատարվող փոփոխության մասին գործատուն պարտավոր է աշխատողին պատշաճ ծանուցել ոչ ուշ, քան իրավական ակտն ուժի մեջ մտնելուց մեկ շաբաթ առաջ:

ՏԵՍՆԵԼ ԲՈԼՈՐ ՀԱՐՑԵՐԸ