ՀԱՐՑ 13. Վճարվու՞մ են աշխատանքի ընթացքում նախատեսված լրացուցիչ և հատուկ ընդմիջումները

Ճիշտ պատասխանն է՝ վճարվում է աշխատողի միջին աշխատավարձը:

Մեկնաբանություն․

Հոդված 203. Լրացուցիչ և հատուկ ընդմիջումների վճարումը

Լրացուցիչ և հատուկ ընդմիջումների համար գործատուն վճարում է աշխատողի միջին աշխատավարձը, որի հաշվարկման համար հիմք է ընդունվում միջին ժամային աշխատավարձի չափը:

ՏԵՍՆԵԼ ԲՈԼՈՐ ՀԱՐՑԵՐԸ