ՀԱՐՑ 14. Ինչպե՞ս պետք է գործատուն կազմակերպի գրասենյակային պայմաններում աշխատողների ջերմաչափումը

Ճիշտ պատասխանն է՝ օրական երկու անգամ, որից մեկը՝ աշխատանքի ներկայանալու պահին:

Մեկնաբանություն․

ՀՀ պարետի 2020 թվականի Մայիսի 3-ի N 63 որոշման Հավելված N 4 3. Անձնակազմի համար կանոններ

1) Անհրաժեշտ է ապահովել ընկերության աշխատողների ջերմաչափում… օրական երկու անգամ …որից մեկը՝ աշխատանքի ներկայանալու պահին:

ՏԵՍՆԵԼ ԲՈԼՈՐ ՀԱՐՑԵՐԸ