ՀԱՐՑ 18. Առավելագույնը քանի՞ օր չվճարվող արձակուրդ մեկ աշխատանքային տարվա ընթացքում կարող է տրամադրվել հանրային ծառայողներին

Ճիշտ պատասխանն է՝ 30 օրացուցային օր:

Մեկնաբանություն․

Հոդված 176. Չվճարվող արձակուրդը

3) …Հանրային պաշտոն զբաղեցնողներին և հանրային ծառայողներին կարող է մեկ աշխատանքային տարվա ընթացքում տրամադրվել չվճարվող արձակուրդ ոչ ավելի, քան երեսուն օր, եթե օրենքով այլ բան նախատեսված չէ:

ՏԵՍՆԵԼ ԲՈԼՈՐ ՀԱՐՑԵՐԸ