ՀԱՐՑ 22. Ինչպիսի՞ վարչական տույժ է սահմանվում վաճառողի կողմից սննդամթերքի վաճառքով զբաղվող աշխատողներին աշխատանքային արտահագուստ չապահովելու համար

Ճիշտ պատասխանն է՝ տուգանք նվազագույն աշխատավարձի տասնապատիկից մինչև քսանապատիկի չափով:

Մեկնաբանություն․

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
Օ Ր Ե Ն Ս Գ Ի Ր Ք

Հոդված 158. Առևտրի, հանրային սննդի օբյեկտների վաճառողի, կենցաղային ծառայության օբյեկտի կատարողի, շրջիկ առևտրի կետերում վաճառքի կազմակերպչի կամ ծառայություն մատուցողի կամ շրջածախ առևտրի միջոցով վաճառքի կազմակերպչի, առևտրի իրականացման վայրի կազմակերպչի և սահմանափակման ենթակա ծառայության օբյեկտի պաշտոնատար անձանց կողմից օրենքով սահմանված պահանջները խախտելը
․․․առաջացնում է տուգանքի նշանակում պաշտոնատար անձի նկատմամբ՝ սահմանված նվազագույն աշխատավարձի տասնապատիկից մինչև քսանապատիկի չափով:․․․

ՏԵՍՆԵԼ ԲՈԼՈՐ ՀԱՐՑԵՐԸ