ՀԱՐՑ 23. Ի՞նչ ժամկետում են քաղաքային հասարակական տրանսպորտի կազմակերպության աշխատողները պարտավոր նախազգուշացնել գործատուին գործադուլ սկսելու մասին

Ճիշտ պատասխանն է՝ առնվազն 14 օր առաջ:

Մեկնաբանություն․

Հոդված 74. Գործադուլ հայտարարելը

4. Երկաթուղային և քաղաքային հասարակական տրանսպորտի, քաղաքացիական ավիացիայի, կապի, առողջապահական, սննդի արտադրության, ջրամատակարարման, կոյուղու և թափոնների տեղափոխման գործունեությամբ զբաղվող կազմակերպություններում, անընդհատ գործող արտադրությամբ կազմակերպություններում, ինչպես նաև այն կազմակերպություններում, որտեղ աշխատանքի դադարեցումը կարող է հասարակության կամ առանձին անձանց կյանքի և առողջության համար ծանր կամ վտանգավոր հետևանքներ ունենալ, գործադուլ անելու որոշում ընդունելու դեպքում գործատուն պետք է գրավոր ձևով նախազգուշացվի գործադուլն սկսելուց առնվազն տասնչորս օր առաջ:․․․

ՏԵՍՆԵԼ ԲՈԼՈՐ ՀԱՐՑԵՐԸ