ՀԱՐՑ 24. Վճարվո՞ւմ է արձակման նպաստ համատեղությամբ աշխատողի աշխատանքային պայմանագիրը լուծվելու դեպքում

Ճիշտ պատասխանն է՝ չի վճարվում:

Մեկնաբանություն․

Հոդված 99. Համատեղությամբ աշխատանքը 

4. Համատեղությամբ աշխատողի աշխատանքային պայմանագիրը լուծվելու դեպքում համատեղությամբ աշխատողին արձակման նպաստ չի վճարվում:

ՏԵՍՆԵԼ ԲՈԼՈՐ ՀԱՐՑԵՐԸ