ՀԱՐՑ 25. Նախատեսվո՞ւմ է փորձաշրջան գործատուների փոխադարձ համաձայնությամբ այլ աշխատանքի փոխադրվող անձանց համար

Ճիշտ պատասխանն է՝ չի նախատեսվում:

Մեկնաբանություն․

Հոդված 91. Փորձաշրջանը աշխատանքային պայմանագիր կնքելիս 
  1. Փորձաշրջան չի կարող նախատեսվել, եթե աշխատանքի են ընդունվում`

3) գործատուների փոխադարձ համաձայնությամբ այլ աշխատանքի փոխադրվող անձինք.

․․․

ՏԵՍՆԵԼ ԲՈԼՈՐ ՀԱՐՑԵՐԸ