ՀԱՐՑ 26. Ինչպե՞ս է փոխհատուցվում նպատակային՝ հայրության արձակուրդը

Ճիշտ պատասխանն է՝ վճարվում է միջին օրական աշխատավարձի չափով:

Մեկնաբանություն․

Հոդված 176.1 Հայրության արձակուրդը
  1. Երեխայի ծնվելու օրվանից հետո՝ 30 օրվա ընթացքում, նորածնի հոր ցանկությամբ տրամադրվում է հինգ աշխատանքային օր տևողությամբ վճարովի արձակուրդ, որի յուրաքանչյուր օրվա համար գործատուն վճարում է աշխատողի միջին օրական աշխատավարձի չափով:

ՏԵՍՆԵԼ ԲՈԼՈՐ ՀԱՐՑԵՐԸ