ՀԱՐՑ 29. Հատուցվու՞մ է հիմնական աշխատանքի վայրից մինչև 30 կմ հեռավորությամբ այլ վայր մեկնելու կամ, անկախ հեռավորությունից, հիմնական աշխատանքի վայրից մեկնելու և նույն օրը վերադառնալու դեպքերում գործուղված աշխատողին օրապահիկը, աշխատանքի հիմնական վայրից գործուղման վայր մեկնելու և վերադառնալու ճանապարհածախսը

Ճիշտ պատասխանն է՝ հատուցվում է միայն գործուղման ճանապարհածախսը:

Մեկնաբանություն․

ՀՀ կառավարության 2005 թվականի
դեկտեմբերի 29-ի N 2335-Ն որոշման
Հավելված N 1

Կ Ա Ր Գ
ԾԱՌԱՅՈՂԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՂՄԱՆ ՄԵԿՆԱԾ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՂՄԱՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՎՃԱՐՄԱՆ

․․․․․․7. Գործուղված աշխատողին ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․:
Հիմնական աշխատանքի վայրից մինչև 30 կմ հեռավորությամբ այլ վայր մեկնելու կամ, անկախ հեռավորությունից, հիմնական աշխատանքի վայրից մեկնելու և նույն օրը վերադառնալու դեպքերում գործուղվող աշխատողին հատուցվում է միայն գործուղման ճանապարհածախսը:

ՏԵՍՆԵԼ ԲՈԼՈՐ ՀԱՐՑԵՐԸ