ՀԱՐՑ 30. Ի՞նչ ժամկետում է պարտավոր Գործատուն լուծել աշխատողի աշխատանքային պայմանագիրը նրա պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայության զորակոչվելու դեպքում

Ճիշտ պատասխանն է՝ ոչ ուշ քան ծանուցման մեջ նշված օրվանից երեք օր առաջ:

Մեկնաբանություն․

Հոդված 124 Աշխատանքային հարաբերությունների կարգավորումը` կապված զինվորական ծառայության անցնելու և կամավորական հիմունքներով մարտական գործողությունների մասնակցելու հետ (վերնագիրը խմբ. 09.10.20 ՀՕ-460-Ն):

1. Պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայության զորակոչվելու դեպքում ոչ ուշ, քան համապատասխան ծանուցագրում նշված ժամկետից երեք օր առաջ, գործատուն լուծում է աշխատանքային պայմանագիրը:

ՏԵՍՆԵԼ ԲՈԼՈՐ ՀԱՐՑԵՐԸ