ՀԱՐՑ 32. Սեզոնային աշխատանք կատարելու համար առավելագույնը ի՞նչ տևողության աշխատանքային պայմանագիր կարելի է կնքել

Ճիշտ պատասխանն է՝ ութ ամիսը չգերազանցող:

Մեկնաբանություն․

Հոդված 100 Սեզոնային աշխատանքային պայմանագիրը

1. Սեզոնային աշխատանքային պայմանագիրը կնքվում է սեզոնային աշխատանք կատարելու համար: Սեզոնային է համարվում այն աշխատանքը, որը բնակլիմայական պայմանների պատճառով կատարվում է ոչ թե ամբողջ տարին, այլ ութ ամիսը չգերազանցող որոշակի ժամանակահատվածում (սեզոնում), և որը սահմանված է սեզոնային աշխատանքների ցանկով:

ՏԵՍՆԵԼ ԲՈԼՈՐ ՀԱՐՑԵՐԸ