ՀԱՐՑ 33. Ինչպե՞ս կփոխատուցվի սահմանված աշխատաժամանակը գերազանցող տևողությամբ հերթապահությունը, եթե Աշխատողին առաջիկա ամսվա ընթացքում չի տրամադրվել այդ նույն տևողությամբ հանգստի ժամանակ, կամ աշխատողի ցանկությամբ այդ հանգստի ժամանակը չի գումարվել ամենամյա արձակուրդին

Ճիշտ պատասխանն է՝ վճարվում է որպես արտաժամյա աշխատանք:

Մեկնաբանություն․

Հոդված 149 Հերթապահությունը

3. Տանը կամ կազմակերպությունում սույն օրենսգրքի 139-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերով, 140-րդ, 141-րդ հոդվածներով և 143-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված աշխատաժամանակը գերազանցող տևողությամբ հերթապահության համար առաջիկա ամսվա ընթացքում պետք է տրամադրվի այդ նույն տևողությամբ հանգստի ժամանակ, կամ աշխատողի ցանկությամբ այդ հանգստի ժամանակը կարող է գումարվել ամենամյա արձակուրդին կամ վճարվել որպես արտաժամյա աշխատանք:

ՏԵՍՆԵԼ ԲՈԼՈՐ ՀԱՐՑԵՐԸ