ՀԱՐՑ 34. Գործատուին ոչ դիտավորությամբ պատճառած նյութական վնասը ի՞նչ չափով պետք է փոխհատուցի Աշխատողը, որը չունի լիակատար նյութական պատասխանատվության պայմանագիր

Ճիշտ պատասխանն է՝ ոչ ավելի քան նրա (Աշխատողի) երեք ամսվա միջին աշխատավարձի չափը:

Մեկնաբանություն․

Հոդված 238 Աշխատողի նյութական պատասխանատվության սահմանները

Աշխատողը պարտավոր է հատուցել գործատուին պատճառած վնասը լրիվ ծավալով, բայց ոչ ավելի նրա երեք ամսվա միջին աշխատավարձի չափից։

ՏԵՍՆԵԼ ԲՈԼՈՐ ՀԱՐՑԵՐԸ