ՀԱՐՑ 35. Թույլատրվո՞ւմ է աշխատավարձի վճարում բնամթերային ձևով:

Ճիշտ պատասխանն է՝ ոչ, չի թույլատրվում:

Մեկնաբանություն․

Հոդված 178 Աշխատավարձը

5. Աշխատավարձի վճարումն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության փողով (արժույթով)` Հայաստանի Հանրապետության դրամով:․․․

ՏԵՍՆԵԼ ԲՈԼՈՐ ՀԱՐՑԵՐԸ