ՀԱՐՑ 41. Գործատուն պարտավո՞ր է աշխատաժամանակի ընթացքում բժշկ. հետազոտություն անցնող մինչև մեկ տարեկան երեխա խնամող կնոջն ազատել աշխ. պարտականությունների կատարումից և պահպանել միջին աշխատավարձը

Ճիշտ պատասխանն է՝ պարտավոր է ազատել աշխատանքային պարտականությունների կատարումից և պահպանել միջին աշխատավարձը:

Մեկնաբանություն․

Հոդված 258 Մայրության պաշտպանությունը

4. Եթե մինչև մեկ տարեկան երեխա խնամող կնոջն անհրաժեշտ է աշխատաժամանակի ընթացքում բժշկական հետազոտություն անցնել, ապա գործատուն պարտավոր է նրան ազատել աշխատանքային պարտականությունների կատարումից` պահպանելով միջին աշխատավարձը, որը հաշվարկվում է` հիմք ընդունելով միջին ժամային աշխատավարձի չափը:

ՏԵՍՆԵԼ ԲՈԼՈՐ ՀԱՐՑԵՐԸ