ՀԱՐՑ 42. Ո՞ր նորմերն են կիրառվում, եթե ՀՀ միջազգային պայմանագրով սահմանված են այլ նորմեր, քան նախատեսված են ՀՀ Աշխատանքային օրենսգրքով

Ճիշտ պատասխանն է՝ ՀՀ միջազգային պայմանագրով սահմանված նորմերը

Մեկնաբանություն․

Հոդված 9 Միջազգային պայմանագրերը

Եթե Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրով սահմանված են այլ նորմեր, քան նախատեսված են սույն օրենսգրքով, ապա կիրառվում են պայմանագրի նորմերը:

ՏԵՍՆԵԼ ԲՈԼՈՐ ՀԱՐՑԵՐԸ