ՀԱՐՑ 43. Գործատուն պարտավո՞ր է աշխատավարձը վճարելիս աշխատողին տալ հաշվարկային թերթիկներ

Ճիշտ պատասխանն է՝ պարտավոր է միայն աշխատողի պահանջի դեպքում

Մեկնաբանություն․

Հոդված 193 Հաշվարկային թերթիկները

Գործատուն աշխատավարձը վճարելիս աշխատողի պահանջով ներկայացնում է հաշվարկային թերթիկներ:

ՏԵՍՆԵԼ ԲՈԼՈՐ ՀԱՐՑԵՐԸ