ՀԱՐՑ 46. Աշխատողի եկամտի քանի՞ տոկոսից է հաշվարկվում ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստը (անաշխատունակության թերթիկը)

Ճիշտ պատասխանն է՝ 80%

Մեկնաբանություն․

Հոդված 22 Ժամանակավոր անաշխատունակության, մայրության նպաստը և միջին ամսական աշխատավարձը (եկամուտը) հաշվարկելու կարգը (վերնագիրը խմբ. 12.04.11 ՀՕ-123-Ն, 01.12.14 ՀՕ-206-Ն

2. Վարձու աշխատողի և ինքնուրույնաբար իրեն աշխատանքով ապահոված անձի ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստը հաշվարկվում է սույն օրենքով սահմանված կարգով հաշվարկված միջին ամսական աշխատավարձի (եկամտի) ութսուն տոկոսից:

 

ՏԵՍՆԵԼ ԲՈԼՈՐ ՀԱՐՑԵՐԸ