ՀԱՐՑ 47. Գործատուն պարտավո՞ր է կատարել վճարում այն աշխատողին, որի բացակայությունը պայմանավորված է առողջության ստուգում անցնելով

Ճիշտ պատասխանն է՝ պարտավոր է, եթե այն պայմանավորված է աշխատանքի բնույթով 

Մեկնաբանություն․

Հոդված 204 Առողջության ստուգման համար երաշխիքները

Այն աշխատողին, որի առողջության ստուգումը, իր աշխատանքի բնույթով պայմանավորված, պարտադիր է, առողջության ստուգման համար ծախսվող ժամանակի համար վճարվում է միջին աշխատավարձը, որի հաշվարկման համար հիմք է ընդունվում միջին ժամային աշխատավարձի չափը:

 

ՏԵՍՆԵԼ ԲՈԼՈՐ ՀԱՐՑԵՐԸ