ՀԱՐՑ 52. Թույլատրվո՞ւ մ է աշխատողից պահել կամ գանձել օրենքի սխալ կիրառմամբ հաշվարկված և ավել վճարված աշխատավարձը

Ճիշտ պատասխանն է՝ չի թույլատրվում

Մեկնաբանություն․

Հոդված 213

Աշխատավարձից պահումներ կատարելու հիմքերը

3. Չի թույլատրվում աշխատողից պահել կամ գանձել օրենքի սխալ կիրառմամբ հաշվարկված և ավել վճարված աշխատավարձը, բացառությամբ հաշվարկային մեխանիկական սխալների դեպքերի:

 

ՏԵՍՆԵԼ ԲՈԼՈՐ ՀԱՐՑԵՐԸ