ՀԱՐՑ 54. Գործատուն քանի՞ օր առաջ է պարտավոր ծանուցել աշխատողին աշխատանքային պայմանագրի լուծման մասին, եթե աշխատողը բացակայել է 20+օր՝ չներկայացնելով COVID-19-ի համապատասխան փաստաթղթեր:

Ճիշտ պատասխանն է՝ ոչ ուշ, քան 3 օր առաջ

Մեկնաբանություն․

Հոդված 115

 Աշխատանքային պայմանագրի լուծման մասին ծանուցումը

1.1. Սույն օրենսգրքի 113-րդ հոդվածի 1-ին մասի 13-րդ կետով նախատեսված հիմքով աշխատանքային պայմանագիրը լուծելու դեպքում գործատուն պարտավոր է աշխատողին գրավոր ծանուցել ոչ ուշ, քան երեք օր առաջ:

 

ՏԵՍՆԵԼ ԲՈԼՈՐ ՀԱՐՑԵՐԸ