ՀԱՐՑ 61. Ի՞նչ է ներառվում աշխատանքային ստաժի մեջ, որը թույլ է տալիս աշխատողին օգտվել ամենամյա վճարովի արձակուրդից:

Ճիշտ պատասխանն է՝ անօրինական աշխատանքից ազատվելու դեպքում հարկադիր արձակուրդի ժամկետը

Մեկնաբանություն․

Հոդված 165

ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴԻ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՍՏԱԺԸ

Աշխատանքային տարում, որի համար տրամադրվում է ամենամյա արձակուրդ, ներառվում են`
1) փաստացի աշխատած ժամանակահատվածը.
2) այն ժամանակահատվածը, որի ընթացքում, օրենսդրությանը համապատասխան, պահպանվում են աշխատողի աշխատատեղը (պաշտոնը) և աշխատավարձը` ամբողջությամբ կամ մասամբ.
3) աշխատողի ժամանակավոր անաշխատունակության ժամանակահատվածը

 

ՏԵՍՆԵԼ ԲՈԼՈՐ ՀԱՐՑԵՐԸ