ՀԱՐՑ 62. Կարո՞ղ է արդյոք կազմակերպությունն իր օտարերկրացի աշխատողի համար հաշվարկել և վճարել ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստ:

Ճիշտ պատասխանն է՝ վճարում է ՀՀ քաղաքացուն հավասար

Մեկնաբանություն․

Հոդված 5

«ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ԱՆԱՇԽԱՏՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ և ՄԱՅՐՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔ

Օտարերկրյա քաղաքացին կամ քաղաքացիություն չունեցող անձը ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստի իրավունք ունի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն հավասար` օրենքով սահմանված կարգով եկամտային հարկ վճարած լինելու դեպքում:

 

ՏԵՍՆԵԼ ԲՈԼՈՐ ՀԱՐՑԵՐԸ