ՀԱՐՑ 63. Գործատուն պարտավո՞ր է կատարել վճարում ուսումնական հաստատությունում սովորող աշխատողի ուսումնական արձակուրդի համար, եթե աշխատողին նա չի գործուղել սովորելու։

Ճիշտ պատասխանն է՝ պարտավոր է կատարել վճարում յուրաքանչյուր օրվա համար աշխատողի միջին օրական աշխատավարձից ոչ պակաս չափով

Մեկնաբանություն․

Հոդված 200

Ուսումնական արձակուրդի վարձատրության պայմանները

1. Հանրակրթական, միջնակարգ-մասնագիտական կամ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում սովորող աշխատողին ուսումնական արձակուրդի համար վճարում է գործատուն` յուրաքանչյուր օրվա համար աշխատողի միջին օրական աշխատավարձից ոչ պակաս չափով, եթե գործատուն աշխատողին գործուղել է սովորելու:

 

ՏԵՍՆԵԼ ԲՈԼՈՐ ՀԱՐՑԵՐԸ