Հարց 69. Առավելագույնը քանի՞ օր չվճարվող արձակուրդ մեկ աշխատանքային տարվա ընթացքում կարող է տրամադրվել աշխատողին։

Ճիշտ պատասխանն է՝  60 օրացուցային օր

Մեկնաբանություն․

Հոդված 176

Չվճարվող արձակուրդ

 
3. Կոլեկտիվ կամ աշխատանքային պայմանագրերով կամ կողմերի համաձայնությամբ նախատեսված դեպքերում աշխատողին կարող է տրամադրվել չվճարվող արձակուրդ` մեկ տարվա ընթացքում ոչ ավելի, քան 60 օր տևողությամբ: 
 

ՏԵՍՆԵԼ ԲՈԼՈՐ ՀԱՐՑԵՐԸ