Հարց 73. Ինչպե՞ս վճարել հանգստյան և օրենքով սահմանված ոչ աշխատանքային օրերին կատարած աշխատանքը, եթե աշխատողը որպես փոխհատուցում ընտրել է հանգստյան օր:

Ճիշտ պատասխանն է՝ այս դեպքում վճարման ենթակա չէ 

Մեկնաբանություն․

Հոդված 185

ՀՀ Աշխատանքային օրենսգիրք

Աշխատանքի վարձատրությունը հանգստյան և ոչ աշխատանքային` տոնական և հիշատակի օրերին 1. Հանգստյան և օրենքով սահմանված ոչ աշխատանքային` տոնական և հիշատակի օրերին կատարված աշխատանքը, եթե այն նախատեսված չէ աշխատանքի ժամանակացույցով, կողմերի համաձայնությամբ վարձատրվում է ժամային (օրական) դրույքաչափի կամ գործավարձի առնվազն կրկնակի չափով, կամ աշխատողին մեկ ամսվա ընթացքում տրամադրվում է վճարովի այլ հանգստյան օր, կամ այդ օրը ավելացվում է ամենամյա արձակուրդին, բացառությամբ սույն հոդվածի 1.1-ին մասով նախատեսված դեպքի:
 

ՏԵՍՆԵԼ ԲՈԼՈՐ ՀԱՐՑԵՐԸ