Հարց 80. Կազմակերպության լուծարման դեպքում պահպանվու՞մ է հղիության և ծննդաբերության նպատակային արձակուրդում գտնվող աշխատողի աշխատատեղը:

Ճիշտ պատասխանն է՝ ոչ, չի պահպանվում

Մեկնաբանություն․

Հոդված 171.

ՀՀ Աշխատանքային օրենսգիրք

Նպատակային արձակուրդի տեսակները Նպատակային են համարվում` 1) հղիության և ծննդաբերության արձակուրդը.
Նպատակային արձակուրդի ժամանակ պահպանվում է աշխատողի աշխատատեղը, բացառությամբ սույն օրենսգրքի 113-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով նախատեսված դեպքի:

ՏԵՍՆԵԼ ԲՈԼՈՐ ՀԱՐՑԵՐԸ