Հարց 81. Աշխատողը ի՞նչ ժամանակահատվածում կարող է դիմել դատարան աշխատանքի պայմանների փոփոխման, գործատուի նախաձեռնությամբ աշխատանքային պայմանագիրը լուծելու հետ համաձայն չլինելու դեպքում։

Ճիշտ պատասխանն է՝ երկու ամսվա ընթացքում

Մեկնաբանություն․

Հոդված 265.

ՀՀ Աշխատանքային օրենսգիրք

Աշխատանքային պայմանագրի վերաբերյալ վեճերը 1. Աշխատանքի պայմանների փոփոխման, գործատուի նախաձեռնությամբ աշխատանքային պայմանագիրը դադարեցնելու կամ աշխատանքային պայմանագիրը լուծելու հետ համաձայն չլինելու դեպքում աշխատողը համապատասխան անհատական իրավական ակտը (փաստաթուղթը) ստանալու օրվանից հետո` երկու ամսվա ընթացքում․․․

 

ՏԵՍՆԵԼ ԲՈԼՈՐ ՀԱՐՑԵՐԸ