Հարց 90. Գործատուն իր միջոցների հաշվին պայմանագրային հիմունքներով քանի՞ ամիս տևողությամբ ուսուցում կարող է կազմակերպել աշակերտների կամ աշխատանքի ընդունվող անձանց համար։

Ճիշտ պատասխանն է՝ մինչև վեց ամիս 

Մեկնաբանություն․

Հոդված 14.

ՀՀ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ

Հոդված 201.1. Գործատուի կողմից մասնագիտական ուսուցումը

1. Գործատուն իր միջոցների հաշվին իրավունք ունի կազմակերպությունում կամ այլ վայրում պայմանագրային հիմունքներով կազմակերպելու աշակերտների կամ աշխատանքի ընդունվող անձի մասնագիտական ուսուցում մինչև վեց ամիս տևողությամբ՝ ուսուցման ընթացքում աշակերտին վճարելով կրթաթոշակ` առնվազն օրենքով սահմանված նվազագույն ամսական աշխատավարձի չափով:

ՏԵՍՆԵԼ ԲՈԼՈՐ ՀԱՐՑԵՐԸ