Հարց 94. Ո՞ր նորմերն են կիրառվում՝ եթե ՀՀ միջազգային պայմանագրով սահմանված են այլ նորմեր, քան նախատեսված են ՀՀ Աշխատանքային օրենսգրքով:

Ճիշտ պատասխանն է՝ Միջազգային պայմանագրերը

Մեկնաբանություն․

Հոդված 9.

ՀՀ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ

 
 Եթե Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրով սահմանված են այլ նորմեր, քան նախատեսված են սույն օրենսգրքով, ապա կիրառվում են պայմանագրի նորմերը:
 
 
 
 
 

ՏԵՍՆԵԼ ԲՈԼՈՐ ՀԱՐՑԵՐԸ