Հարց 96. ՀՀ աշխատանքային օրենսդրությունը տարածվու՞մ է օտարերկրյա գործատուների և ՀՀ-ում մշտապես չբնակվող աշխատողների միջև ծագած աշխատանքային հարաբերությունների վրա, եթե աշխատողները գործատուի հանձնարարությամբ աշխատանք են կատարում ՀՀ-ում:

Ճիշտ պատասխանն է՝ ոչ, չի տարածվում

Մեկնաբանություն․

Հոդված 7.

ՀՀ Աշխատանքային օրենսգիրք

Աշխատանքային օրենսդրության գործողության ոլորտը
 
 
5. Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսդրությունը և այլ նորմատիվ իրավական ակտերը չեն տարածվում օտարերկրյա գործատուների և Հայաստանի Հանրապետությունում մշտապես չբնակվող աշխատողների միջև ծագած աշխատանքային հարաբերությունների վրա, անկախ այն հանգամանքից, որ աշխատողները գործատուի հանձնարարությամբ աշխատանք են կատարում Հայաստանի Հանրապետությունում:
 

ՏԵՍՆԵԼ ԲՈԼՈՐ ՀԱՐՑԵՐԸ