Հարց 95. Ընտանիքի հիվանդ չափահաս անդամի խնամքի անհրաժեշտության դեպքում` քանի՞ օրվա խնամքի նպաստ է տրվում:

Ճիշտ պատասխանն է՝ 7 օրացուցային օրվա ժամանակահատվածի աշխատանքային օրերի համար` սկսած երկրորդ աշխատանքային օրվանից

Մեկնաբանություն․

Հոդված 12.

ՀՀ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ԱՆԱՇԽԱՏՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՕՐԵՆՔ

 
Վարձու աշխատողին տրվող ընտանիքի հիվանդ անդամի խնամքի նպաստը 1. Վարձու աշխատողին ընտանիքի հիվանդ անդամի խնամքի նպաստ է տրվում` 1) տնային (ամբուլատոր) պայմաններում ընտանիքի հիվանդ չափահաս անդամի խնամքի անհրաժեշտության դեպքում` 7 օրացուցային օրից ոչ ավելի ժամանակահատվածի աշխատանքային օրերի համար` սկսած երկրորդ աշխատանքային օրվանից.
 
 

ՏԵՍՆԵԼ ԲՈԼՈՐ ՀԱՐՑԵՐԸ