Հարց 98. Ներառվու՞մ է աշխատողի համար սահմանված փորձաշրջանի ժամկետում կողմերի համաձայնությամբ չվճարվող արձակուրդի ժամանակահատվածը:

Ճիշտ պատասխանն է՝ ոչ, չի ներառվում

Մեկնաբանություն․

Հոդված 92.

ՀՀ Աշխատանքային օրենսգիրք

 
Փորձաշրջանի ժամկետը …………. 3. Փորձաշրջանի համար սահմանված ժամկետում չեն ներառվում աշխատանքից աշխատողի բացակայության հետևյալ ժամանակահատվածները.
1) կոլեկտիվ կամ աշխատանքային պայմանագրով նախատեսված ժամանակահատվածը.
2) կողմերի համաձայնությամբ (ներառյալ` չվճարվող) արձակուրդի ժամանակահատվածը………………….

ՏԵՍՆԵԼ ԲՈԼՈՐ ՀԱՐՑԵՐԸ