ՀԱՐՑ 28. Իրավունք ունի՞ Գործատուն ձեռք բերելու և մշակելու աշխատողի անձնական կյանքի վերաբերյալ տվյալներ աշխատանքային հարաբերությունների հետ անմիջականորեն կապված դեպքերում

Ճիշտ պատասխանն է՝ ունի իրավունք միայն աշխատողի գրավոր համաձայնությամբ:

Մեկնաբանություն․

Հոդված 132 Աշխատողի անձնական տվյալների մշակման ներկայացվող ընդհանուր պահանջները և այդ տվյալների պաշտպանության երաշխիքները

Մարդու և քաղաքացու իրավունքների և ազատությունների ապահովման նպատակով գործատուն աշխատողի անձնական տվյալները մշակելիս պարտավոր է պահպանել հետևյալ պահանջները.

….4. ․․․․ վերաբերյալ տվյալներ: Աշխատանքային հարաբերությունների հետ անմիջականորեն կապված դեպքերում գործատուն իրավունք ունի ձեռք բերելու և մշակելու աշխատողի անձնական կյանքի վերաբերյալ տվյալներ` միայն նրա գրավոր համաձայնությամբ:

ՏԵՍՆԵԼ ԲՈԼՈՐ ՀԱՐՑԵՐԸ