ՀԱՐՑ 45. Գործատուն ունի՞ իրավունք կնքելու գյուղատնտեսական աշխատանքներ կատարելու համար սեզոնային աշխատանքային պայմանագիր՝ Մարտի 1-ից մինչև Նոյեմբերի 30-ը

Ճիշտ պատասխանն է՝ ոչ, չունի իրավունք

Մեկնաբանություն․

Հոդված 100 Սեզոնային աշխատանքային պայմանագիրը

1. Սեզոնային աշխատանքային պայմանագիրը կնքվում է սեզոնային աշխատանք կատարելու համար: Սեզոնային է համարվում այն աշխատանքը, որը բնակլիմայական պայմանների պատճառով կատարվում է ոչ թե ամբողջ տարին, այլ ութ ամիսը չգերազանցող որոշակի ժամանակահատվածում (սեզոնում), և որը սահմանված է սեզոնային աշխատանքների ցանկով:

 

ՏԵՍՆԵԼ ԲՈԼՈՐ ՀԱՐՑԵՐԸ