ՀԱՐՑ 50. Աշխատողը գտնվում է մինչև 3 տարեկան երեխայի խնամքի արձակուրդում: Այս ընթացքում առաջացել է ժամանակավոր անաշխատունակության դեպք, արդյոք կազմակերպությունը պետք է հաշվարկի և վճարի ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստ

Ճիշտ պատասխանն է՝ ոչ

Մեկնաբանություն․

Հոդված 13 «Ժամանակավոր անաշխատունակության և մայրության նպաստների մասին» ՀՀ օրենք

Չվճարվող արձակուրդում կամ մինչև 3 տարեկան երեխայի խնամքի արձակուրդում գտնվելու ժամանակահատվածում առաջացած ժամանակավոր անաշխատունակության դեպքում ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստ չի տրվում:

 

ՏԵՍՆԵԼ ԲՈԼՈՐ ՀԱՐՑԵՐԸ