Հարց 75. ՀՀ աշխատող օտարերկրյա քաղաքացին արդյոք ունի՞ նպաստի իրավունք:

Ճիշտ պատասխանն է՝ այո, ունի։

Մեկնաբանություն․

Հոդված 5

 Ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստներ մասին» ՀՀ օրենք

 
Անհրաժեշտ է ղեկավարվել «Ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստներ մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածի դրույթներով, ըստ որի` օտարերկրյա քաղաքացին կամ քաղաքացիություն չունեցող անձը օրենքով սահմանված նպաստի իրավունք ունի ՀՀ քաղաքացուն հավասար` օրենքով սահմանված կարգով սոցիալական վճարներ կատարած լինելու դեպքում:
 

ՏԵՍՆԵԼ ԲՈԼՈՐ ՀԱՐՑԵՐԸ